A Püspöki Tanács bátorító levele a koronavírus idején a Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási és nevelési intézményeinek

 

Tisztelt Igazgató Asszonyok és Urak!

Kedves Pedagógusok, Nevelők, Iskolalelkészek, Diákok és Szülők!

Érdeklődéssel figyeljük és örömmel tapasztaljuk, hogy intézményeinkben, az óvodáktól az általános és középiskolákon át a kollégiumokig a mostani nehéz időkben is komoly és felelősségteljes munka folyik.

Örülünk annak, hogy az elmúlt évek digitális fejlesztéseinek most a távoktatásban nagy hasznát vehetjük, de még inkább annak, hogy a pedagógusok, az iskolalelkészek, a diákok és a szülők többsége is komoly áldozatot vállal azért, hogy az oktatás az iskolák kényszerű bezárása ellenére se szakadjon meg. Kérjük, hogy a technikai vagy egyéb hátrányokkal küszködőkre különösen is figyeljenek oda, segítsék őket, hogy ne maradjanak le.

Köszönjük intézményeink lelkészeinek, hogy a rendkívüli helyzetben kreatív figyelmességgel igyekeznek szolgálatukat ellátni. Ennek most különös jelentősége van, hiszen ők nemcsak a hittanórai ismereteket adják át, hanem változatos formában  küldik áhítataikat, igei üzeneteiket, valamint a diákok és tanárok lelkigondozásában is részt vesznek.

Megkülönböztetett szeretettel gondolunk az érettségire készülőkre. Nem kis kihívás ez az intézményeknek, a diákoknak és a családoknak sem a járvány tetőzésének időszakában. Megértjük azokat, akiket nem csak a vizsga miatti félelem szorongat. Iskoláink vezetőinek köszönjük, hogy a nehéz körülmények között mindent megtesznek azért, hogy a kockázatokat lehetőleg a nullára csökkentsék.

Diákjainknak szeretteikkel együtt azt kívánjuk, hogy megszerzett tudásukról eredményesen tudjanak számot adni!

Minden érintettet Isten szerető kegyelmébe ajánlunk az ősi ároni áldás szavaival:

„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád arcát az Úr és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet! (4Móz 6,24-27)

 

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest/Győr 2020. április 27.

 

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök

Kondor Péter püspök

Szemerei János püspök