Dr. Korányi Andrást az Egyházak Világtanácsa központi bizottsági tagjává választották

 

Beválasztották az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságába Korányi Andrást, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspökhelyettesét.

 

 

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) nyolcévenként ülésező nagygyűlése saját delegáltjainak soraiból választja meg az úgynevezett központi bizottságot, amely a szervezet legfőbb vezetői grémiuma. A választmány kétévente ülésezik, tagjai mandátuma a következő nagygyűlésig szól. Feladata, hogy kidolgozza a nagygyűlés által meghatározott irányvonalakat, felügyelje az EVT költségvetését, és gondoskodjon a programok megvalósulásáról.

Ebbe a testületbe választották be szeptember 6-án Karlsruhéban dr. Korányi András püspökhelyettest, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzorát, a pestszentlőrinci gyülekezet lelkészét és intézményünk Igazgatótanácsának elnökét.

Gratulálunk megbízatásához, szolgálatára Isten áldását kívánjuk.